KVP:n sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräisessä syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 6. Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen seuraavalle toimintakaudelle
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio
 8. Valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen