KVP:n historia

Kantvikin Purjehtijat ry:n synty ja kehitys edustaa esimerkillisesti paikallisen elinkeinoelämän ja asukkaiden yhteiseloa. Cultor-konserni (nykyään Danisco) on aikanaan mahdollistanut kiinnostavan nuorisotyön ja merellisen harrastuksen käynnistämisen ja ylläpitämisen   vuokraamalla maa-alueet vuosina 87-99 ja antamalla tuona aikana sekä aineellista että rahallista tukea toiminnan edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Vuoden 2000 alussa Cultor konserni on myynyt Kantvikin   pienvenesatama-alueen (ns. Hupisaaren)  Kirkkonummen kunnalle. Kunta on puolestaan turvannut venesatamassa olleiden veneilijöiden laituri-intressit antamalla pitkäaikaisella sopimuksella venesataman   paikkavuokrauksen, hoidon ja sataman edelleen kehittämisen Meri-Kantvik ry nimiselle uudelle yhdistykselle, joka perustettiin vain tätä toimintaa varten vuonna 1999. KVP on aktiivisesti ollut mukana laituriyhdistyksen perustamisessa.

Seuran nuoriso- ja jollapurjehdustukikohtana on vuosien ajan ollut Kantvikin lahden itärannalla sijaiteva entinen kesämökkikiinteistö eli Jollaranta. Alue on maakauppojen yhteydessä siirtynyt Cultor-konsernilta Strömsby-Investin omistukseen ja vuonna 2004 alue siirtyi Helsingin kaupungille. KVP:llä on toistaiseksi voimassa oleva kahden purjehduskauden mittaisella irtisanomisajalla.

Kantvikin Purjehtijat ry rekisteröityi viralliseksi pursiseuraksi vuonna 1982, kun vuonna 1979 perustettu Suomen Sokeri Oy:n työpaikkakerho, ”Optikerho” tunsi tarvetta laajentaa toimintaansa. Tällöin ”optikerhon” menestyksellinen toiminta purjehdusurheilun ja nuorisopurjehduksen kehittämiseksi kiinnosti myös muita kuin sokerilaisia. Työpaikkakerho oli kasvanut avoimeksi veneseuraksi. KVP:n   jäsenmäärä on vuoden 2006 lopussa noin 300 henkeä, joista yli 100 on junioreita.

”Optikerho” sai syntynsä tarpeesta ohjata junioreja hyvän harrastuksen pariin ja halusta kehittää   purjehdusurheilua lähirannoilla. Nämä perusajatukset ovat edelleen seuran kunnia-asioita ja seura uskoo voivansa jatkaa perinnettä myös uudessa tilanteessa, joka on syntynyt alueen omistajavaihdoksen myötä.