KVP:n syyskokous 2022

Sääntömääräisessä syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 6. Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen seuraavalle toimintakaudelle
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio
 8. Valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen puheenjohtaja (kommodori)​ ja taloudenhoitaja
 9. Valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen.